ikzoekbaas Ikzoekbaas Ikzoekbaas Mijn account Ikzoekbaas Gebruiksvoorwaarden en privacy Steun ons 0
ikzoekbaas Gebruiksvoorwaarden en privacy

Gebruiksvoorwaarden en privacy

Gebruiksvoorwaarden en toepasselijkheid
Deze voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren ("de Dierenbescherming"), alsmede op de via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten ("de Informatie"). Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Bezoek
Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browserbezoek. Het is niet toegestaan om de website geautomatiseerd te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, bots en/of spiders, met uitzondering van spiders ten behoeve van openbare zoekmachines. Het is ook niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Privacy Policy
De Dierenbescherming legt gegevens vast (zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres) ter uitvoering van het lidmaatschap of verwerking van een eenmalige gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dit schriftelijk melden aan de Dierenbescherming, Postbus 85980, 2508 CR, Den Haag

Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren leggen we de respons op onze e-mails op individueel niveau vast.  Indien u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven door middel van een link in de nieuwsbrief. 

Alle door u verstrekte informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Uw verzoek kunt u indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Uw brief kunt u richten aan de Dierenbescherming, Postbus 85980, 2508 CR, Den Haag

Links met andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina's. De Dierenbescherming is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Links naar de website van de Dierenbescherming zijn slechts toegestaan als ze gebruikt worden als teken van het ondersteunen van de standpunten en het werk van de Dierenbescherming. Voor elke andere wijze van gebruik is schriftelijke toestemming vooraf nodig. Toestemming kan worden gevraagd door een e-mail te sturen aan vraag@dierenbescherming.nl We streven naar beantwoording binnen 5 werkdagen.

Hyperlinks moeten de bezoeker rechtstreeks leiden naar de context waarbinnen de Dierenbescherming haar content aanbiedt. Het overnemen van informatie, framing, herpublicatie, bewerking of toevoegen van informatie is niet toegestaan

Cookie Policy
Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. De Dierenbescherming verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking stelt.

Dit gebeurt door zogenaamde "cookies". Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. De cookie wordt 180 dagen opgeslagen in de browser van de bezoeker. Dit is een standaard periode. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

Wijziging van privacystatement
De tekst van dit privacystatement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door de Dierenbescherming te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

Vestigingsadres, Inschrijvingsnummer K.v.K.
Vestigingsadres:
Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam:
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Scheveningseweg 58
2517 KW Den Haag

Inschrijvingsnummer K.v.K.: 40407319, 's-Gravenhage