ikzoekbaas Ikzoekbaas Ikzoekbaas Mijn account Ikzoekbaas Disclaimer Steun ons 0
ikzoekbaas Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer
De Dierenbescherming besteedt de grootst mogelijke zorg aan de teksten en beelden op deze website. Desondanks kunnen we geen garantie geven dat informatie te allen tijde volledig en correct is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website


Copyright
De Dierenbescherming vindt het belangrijk dat haar standpunten verspreid worden om meer dierenwelzijn te bewerkstelligen. Toch rust op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen op http://www.dierenbescherming.nl/ en overige sites waarover de Dierenbescherming de redactie voert, copyright dat toebehoort aan de Dierenbescherming. Niets uit deze websites mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de eindredactie. Toestemming kan aangevraagd worden door een e-mail te sturen aan vraag@dierenbescherming.nl Vermeld hierin duidelijk welk materiaal u wilt gebruiken en voor welke doeleinden.

De Dierenbescherming zal in geen geval toestemming geven voor gebruik van materiaal als dit wordt ingezet voor:

  • doeleinden die in strijd zijn met het beleid of de standpunten van de Dierenbescherming;
  • commercieel gebruik of persoonlijk gewin.

Informatie of suggesties voor verbetering is altijd welkom.
Materiaal en berichten die de Dierenbescherming naar aanleiding van haar website ontvangt, worden beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door de Dierenbescherming vrij gebruikt te worden, zonder dat daar toestemming voor nodig is.